تگ address و کاربرد آن در html

تگ address و کاربرد آن در html

تگ <address> آدرس تماس با نویسنده یا مالک یک سند و یا یک مقاله را تعریف می کند. به مثل زیر دقت کنید :

 اگر عنصر <address> در داخل عنصر <body> قرار بگیرد ، نشان دهنده اطلاعات تماس سند و اگر در داخل یک عنصر <article> باشد، نشان دهنده اطلاعات تماس آن مقاله خواهد بود.

متن داخل عنصر <address> معمولا به صورت کج ارائه میشود. اکثر مرورگرها یک شکست خط به قبل و بعد از عنصر آدرس اضافه میکنند.

نکته۱: تگ <address> نباید برای توصیف یک آدرس پستی مورد استفاده قرار گیرد ، مگر اینکه بخشی از اطلاعات تماس باشد. برای نشان دادن یک آدرس دلخواه، که به اطلاعات تماس مربوط نیست، به جای عنصر <address> از یک عنصر <p> استفاده کنید.

نکته۲: عنصر <address> به طور معمول همراه با اطلاعات دیگر در یک عنصر <footer> قرار میگیرد.

به مثال زیر توجه کنید :

 

این مثال در مرورگر به شکل زیر نمایش داده خواهد شد:

تگ address و کاربرد آن در HTML

تگ address و کاربرد آن در HTML

توجه : عنصر <address> نمی تواند شامل عناصر زیر باشد:

<article>،<aside>، <nav>، <section>، <header><footer>

<hgroup> و <h1>-<h6> یا یک عنصر <address>دیگر

تفاوت بین HTML 4.01 و HTML5

HTML 4.01 عنصر <article> را پشتیبانی نمی کند، بنابراین برچسب <address> همیشه اطلاعات تماس نویسنده یا صاحب سند را تعریف می کند.

خاصیت ها

تگ HTML می تواند شامل یک یا چند خاصیت باشد که چگونگی ارائه در مرورگر را تعیین میکنند. خاصیت ها دارای یک نام و یک مقدار هستند که با علامت (=) از هم جدا شده اند. مقدار خاصیت با علامت نقل قول احاطه میشود .

۳ نوع خاصیت وجود دارد که شما می توانید به تگ های HTML خود اضافه کنید:

  • خاصیت ویژه عنصر
  • خاصیت عمومی
  • خاصیت رویداد

خاصیت ویژه عنصر

تگ <address> هیچ خاصیت ویژه ای ندارد.

خاصیت عمومی

تگ <address> از خاصیت های عمومی در HTML پشتیبانی میکند.

accesskeyhiddenitemtype
classidlang
contenteditableinertspellcheck
contextmenuitemidstyle
diritemproptabindex
draggableitemreftitle
dropzoneitemscopetranslate

خاصیت رویداد

تگ <address> از خاصیت های رویداد در HTML نیز پشتیبانی می کند.

onabortonendedonmousewheel
oncancelonerroronpause
onbluronfocusonplay
oncanplayonformchangeonplaying
oncanplaythroughonforminputonprogress
onchangeoninputonratechange
onclickoninvalidonreadystatechange
oncontextmenuonkeydownonscroll
ondblclickonkeypressonseeked
ondragonkeyuponseeking
ondragendonloadonselect
ondragenteronloadeddataonshow
ondragexitonloadedmetadataonstalled
ondragleaveonloadstartonsubmit
ondragoveronmousedownonsuspend
ondragstartonmousemoveontimeupdate
ondroponmouseoutonvolumechange
ondurationchangeonmouseoveronwaiting
onemptiedonmouseup

پشتیبانی مرورگر ها

برچسب <address> در همه مرورگرهای اصلی نظیر اینترنت اکسپلورر، فایرفاکس ، اپرا ، گوگل کروم و سافاری پشتیبانی می شود.

پاسخ به کلیه سوالات شما در زمینه وب هاستینگ و مدیریت سرور در انجمن کامپایلر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *