تگ address و کاربرد آن در html

تگ address و کاربرد آن در html

تگ <address> آدرس تماس با نویسنده یا مالک یک سند و یا یک مقاله را تعریف می کند. به مثل زیر دقت کنید :

 اگر عنصر <address> در داخل عنصر <body> قرار بگیرد ، نشان دهنده اطلاعات تماس سند و اگر در داخل یک عنصر <article> باشد، نشان دهنده اطلاعات تماس آن مقاله خواهد بود.

متن داخل عنصر <address> معمولا به صورت کج ارائه میشود. اکثر مرورگرها یک شکست خط به قبل و بعد از عنصر آدرس اضافه میکنند.

نکته۱: تگ <address> نباید برای توصیف یک آدرس پستی مورد استفاده قرار گیرد ، مگر اینکه بخشی از اطلاعات تماس باشد. برای نشان دادن یک آدرس دلخواه، که به اطلاعات تماس مربوط نیست، به جای عنصر <address> از یک عنصر <p> استفاده کنید.

نکته۲: عنصر <address> به طور معمول همراه با اطلاعات دیگر در یک عنصر <footer> قرار میگیرد.

به مثال زیر توجه کنید :

 

این مثال در مرورگر به شکل زیر نمایش داده خواهد شد:

تگ address و کاربرد آن در HTML

تگ address و کاربرد آن در HTML

توجه : عنصر <address> نمی تواند شامل عناصر زیر باشد:

<article>،<aside>، <nav>، <section>، <header><footer>

<hgroup> و <h1>-<h6> یا یک عنصر <address>دیگر

تفاوت بین HTML 4.01 و HTML5

HTML 4.01 عنصر <article> را پشتیبانی نمی کند، بنابراین برچسب <address> همیشه اطلاعات تماس نویسنده یا صاحب سند را تعریف می کند.

خاصیت ها

تگ HTML می تواند شامل یک یا چند خاصیت باشد که چگونگی ارائه در مرورگر را تعیین میکنند. خاصیت ها دارای یک نام و یک مقدار هستند که با علامت (=) از هم جدا شده اند. مقدار خاصیت با علامت نقل قول احاطه میشود .

۳ نوع خاصیت وجود دارد که شما می توانید به تگ های HTML خود اضافه کنید:

  • خاصیت ویژه عنصر
  • خاصیت عمومی
  • خاصیت رویداد

خاصیت ویژه عنصر

تگ <address> هیچ خاصیت ویژه ای ندارد.

خاصیت عمومی

تگ <address> از خاصیت های عمومی در HTML پشتیبانی میکند.

accesskey hidden itemtype
class id lang
contenteditable inert spellcheck
contextmenu itemid style
dir itemprop tabindex
draggable itemref title
dropzone itemscope translate

خاصیت رویداد

تگ <address> از خاصیت های رویداد در HTML نیز پشتیبانی می کند.

onabort onended onmousewheel
oncancel onerror onpause
onblur onfocus onplay
oncanplay onformchange onplaying
oncanplaythrough onforminput onprogress
onchange oninput onratechange
onclick oninvalid onreadystatechange
oncontextmenu onkeydown onscroll
ondblclick onkeypress onseeked
ondrag onkeyup onseeking
ondragend onload onselect
ondragenter onloadeddata onshow
ondragexit onloadedmetadata onstalled
ondragleave onloadstart onsubmit
ondragover onmousedown onsuspend
ondragstart onmousemove ontimeupdate
ondrop onmouseout onvolumechange
ondurationchange onmouseover onwaiting
onemptied onmouseup

پشتیبانی مرورگر ها

برچسب <address> در همه مرورگرهای اصلی نظیر اینترنت اکسپلورر، فایرفاکس ، اپرا ، گوگل کروم و سافاری پشتیبانی می شود.

پاسخ به کلیه سوالات شما در زمینه وب هاستینگ و مدیریت سرور در انجمن کامپایلر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *