تگ article و کاربرد آن در HTML

تگ article و کاربرد آن در HTML

تگ <article> نشان دهنده یک ترکیب مستقل در یک سند، صفحه، برنامه، و یا سایت است، به عنوان مثال می تواند شامل یک پست انجمن، مقاله یک مجله یا روزنامه ، یک پست وبلاگ، داستانهای خبری ، نظرات یک کاربر ثبت نام کرده ، ویجت ها و یا ابزارهای تعاملی و یا هر مورد دیگر مستقل از محتوا باشد.

تگ article و کاربرد آن در HTML

تگ article و کاربرد آن در HTML

نکات و طریقه استفاده:

هنگامی که یک عنصر <article>  به صورت تو در تو قرار میگیرد، عنصر درونی نشان دهنده یک مقاله مربوط به عنصر خارجی است. به عنوان مثال، نظرات یک پست وبلاگ می تواند در یک عنصر <article> و در داخل عنصر <article> دیگر که نشاندهنده پست وبلاگ است ، قرار بگیرد .

تگ article و کاربرد آن در HTML

تاریخ و زمان انتشار یک عنصر <article> را می توان با استفاده از خاصیت pubdate در عنصر <time> توصیف کرد.

 

عنصر < article> اغلب با section و DIV اشتباه گرفته میشود .

یک عنصر <article> علاوه بر محتوا، معمولا دارای یک عنوان (اغلب در یک عنصر هدر) و گاهی اوقات یک پاصفحه میباشد. ساده ترین راه برای درک <article> استفاده از آن در وبلاگ است، هر ورودی وبلاگ را نیز میتوان در داخل یک عنصر <article> قرار داد. از این عنصر برای محتوای صفحات استاتیک نیز میتوان استفاده کرد مانند صفحه درباره ما ، تماس با ما و …

تفاوت بین HTML 4.01 و HTML5

عنصر <article> یک تگ جدید در HTML5 است.

خاصیت ها

تگ HTML می تواند شامل یک یا چند خاصیت باشد که چگونگی ارائه در مرورگر را تعیین میکنند. خاصیت ها دارای یک نام و یک مقدار هستند که با علامت (=) از هم جدا شده اند. مقدار خاصیت با علامت نقل قول احاطه میشود .

۳ نوع خاصیت وجود دارد که شما می توانید به تگ های HTML خود اضافه کنید:

  • خاصیت ویژه عنصر
  • خاصیت عمومی
  • خاصیت رویداد

خاصیت ویژه عنصر

تگ <article> هیچ خاصیت ویژه ای ندارد .

خاصیت عمومی

تگ <article> از خاصیت های عمومی HTML پشتیبانی میکند

accesskeyhiddenitemtype
classidlang
contenteditableinertspellcheck
contextmenuitemidstyle
diritemproptabindex
draggableitemreftitle
dropzoneitemscopetranslate

خاصیت رویداد

تگ <article> از خاصیت های رویداد در HTML نیز پشتیبانی میکند.

onabortonendedonmousewheel
oncancelonerroronpause
onbluronfocusonplay
oncanplayonformchangeonplaying
oncanplaythroughonforminputonprogress
onchangeoninputonratechange
onclickoninvalidonreadystatechange
oncontextmenuonkeydownonscroll
ondblclickonkeypressonseeked
ondragonkeyuponseeking
ondragendonloadonselect
ondragenteronloadeddataonshow
ondragexitonloadedmetadataonstalled
ondragleaveonloadstartonsubmit
ondragoveronmousedownonsuspend
ondragstartonmousemoveontimeupdate
ondroponmouseoutonvolumechange
ondurationchangeonmouseoveronwaiting
onemptiedonmouseup

پشتیبانی مرورگر ها

تگ <article> در اینترنت اکسپلورر ۹+، فایرفاکس، اپرا، کروم و سافاری پشتیبانی می شود.

توجه داشته باشید که اینترنت اکسپلورر ۸ و نسخه های پیش از آن، از برچسب <article> پشتیبانی نمی کنند.

پاسخ به کلیه سوالات شما در زمینه وب هاستینگ و مدیریت سرور در انجمن کامپایلر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *