تگ aside و کاربرد آن در HTML

تگ aside و کاربرد آن در HTML

برچسب <aside> نشان دهنده یک بخش از صفحه می باشد که شامل محتوایی است که در حاشیه محتوای اصلی مربوط به آن قرار میگیرد و می تواند جدا از محتوای اصلی در نظر گرفته شود.

تگ aside و کاربرد آن در HTML

تگ aside و کاربرد آن در HTML

این بخش اغلب به عنوان ستون های فرعی نشان داده میشود. آنها اغلب حاوی توضیحات جانبی، مانند تعریف لغات یا چیزهایی که کمتر به محتوای اصلی مرتبط هستند مانند تبلیغات. زندگینامه نویسنده و یا برنامه های کاربردی وب سایت ها ، اطلاعات پروفایل و یا لینک وبلاگ های مرتبط

 

نکته : برای متن هایی که باید در درون پرانتز قرار بگیرند از عنصر <aside> استفاده نکنید زیرا این نوع متن ها به عنوان بخشی از محتوای اصلی در نظر گرفته میشوند.

تگ aside و کاربرد آن در HTML

نکته: محتوای <aside> می تواند به عنوان یک نوار در یک مقاله قرار بگیرد.

تفاوت بین HTML 4.01 و HTML5

عنصر <aside> یک تگ جدید در HTML5 است.

خاصیت ها

تگ HTML می تواند شامل یک یا چند خاصیت باشد که چگونگی ارائه در مرورگر را تعیین میکنند. خاصیت ها دارای یک نام و یک مقدار هستند که با علامت (=) از هم جدا شده اند. مقدار خاصیت با علامت نقل قول احاطه میشود .

۳ نوع خاصیت وجود دارد که شما می توانید به تگ های HTML خود اضافه کنید:

  • خاصیت ویژه عنصر
  • خاصیت عمومی
  • خاصیت رویداد

خاصیت ویژه عنصر

تگ <aside> هیچ خاصیت ویژه ای ندارد.

خاصیت عمومی

تگ <aside> از خاصیت های عمومی HTML پشتیبانی میکند.

accesskey hidden itemtype
class id lang
contenteditable inert spellcheck
contextmenu itemid style
dir itemprop tabindex
draggable itemref title
dropzone itemscope translate

خاصیت رویداد

تگ <aside> از خاصیت های رویداد در HTML نیز پشتیبانی میکند.

onabort onended onmousewheel
oncancel onerror onpause
onblur onfocus onplay
oncanplay onformchange onplaying
oncanplaythrough onforminput onprogress
onchange oninput onratechange
onclick oninvalid onreadystatechange
oncontextmenu onkeydown onscroll
ondblclick onkeypress onseeked
ondrag onkeyup onseeking
ondragend onload onselect
ondragenter onloadeddata onshow
ondragexit onloadedmetadata onstalled
ondragleave onloadstart onsubmit
ondragover onmousedown onsuspend
ondragstart onmousemove ontimeupdate
ondrop onmouseout onvolumechange
ondurationchange onmouseover onwaiting
onemptied onmouseup

پشتیبانی مرورگر ها

تگ <aside> در اینترنت اکسپلورر ۹ +، فایرفاکس، اپرا، کروم و سافاری پشتیبانی می شود.

توجه داشته باشید که اینترنت اکسپلورر ۸ و نسخه های پیش از آن، از برچسب <aside> پشتیبانی نمی کنند.

پاسخ به کلیه سوالات شما در زمینه وب هاستینگ و مدیریت سرور در انجمن کامپایلر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *