تگ dl و کاربرد آن در html

تگ dl و کاربرد آن در html

برچسب <dl> یک لیست توصیفی تعریف می کند و به همراه برچسب <dt> ( تعریف واژه یا نام ) و <dd> (شرح واژه یا نام) استفاده میشود.

به مثال های زیر توجه کنید :

مثال ۱: یک واژه به همراه توصیف

 

تگ dl و کاربرد آن در html

تگ dl و کاربرد آن در html

مثال ۲: چند واژه به همراه یک توصیف

 

تگ dl و کاربرد آن در html

تگ dl و کاربرد آن در html

مثال ۳: یک واژه به همراه چند توصیف

 

تگ dl و کاربرد آن در html

تگ dl و کاربرد آن در html

تگ dl و کاربرد آن در html

با ترکیب مثالهای بالا امکان تعریف واژه های متعدد به همراه تعاریف مختلف وجود دارد.

لیست توصیفی برای نمایش متاداده به عنوان یک لیست از مقادیر کلیدی نیز مفید می باشد.

مثال :

 

تفاوت بین HTML 4.01 و HTML5

  • در HTML 4.01، برچسب <dl> یک لیست تعریفی مشخص میکند.
  • در HTML5 ، برچسب <dl> یک لیست توصیفی مشخص میکند.

تفاوت اصلی بین دو واژه توصیف و تعریف این است که توصیف ، به معنای دقیق یک مفهوم یا یک پدیده گفته میشود، در حالی که تعریف، معنای کوتاه آن را شرح میدهد. در واقع توصیف ، جزئیات بیشتری را شامل می شود.

خاصیت ها

تگ HTML می تواند شامل یک یا چند خاصیت باشد که چگونگی ارائه در مرورگر را تعیین میکنند. خاصیت ها دارای یک نام و یک مقدار هستند که با علامت (=) از هم جدا شده اند. مقدار خاصیت با علامت نقل قول احاطه میشود .

۳ نوع خاصیت وجود دارد که شما می توانید به تگ های HTML خود اضافه کنید:

خاصیت ویژه عنصر

خاصیت عمومی

خاصیت رویداد

خاصیت ویژه عنصر

تگ dl هیچ خاصیت ویژه ای ندارد .

خاصیت های عمومی

تگ dl از خاصیت های عمومی HTML پشتیبانی میکند

accesskey hidden itemtype
class id lang
contenteditable inert spellcheck
contextmenu itemid style
dir itemprop tabindex
draggable itemref title
dropzone itemscope translate

خاصیت های رویداد

تگ dl از خاصیت های رویداد در HTML نیز پشتیبانی میکند.

onabort onended onmousewheel
oncancel onerror onpause
onblur onfocus onplay
oncanplay onformchange onplaying
oncanplaythrough onforminput onprogress
onchange oninput onratechange
onclick oninvalid onreadystatechange
oncontextmenu onkeydown onscroll
ondblclick onkeypress onseeked
ondrag onkeyup onseeking
ondragend onload onselect
ondragenter onloadeddata onshow
ondragexit onloadedmetadata onstalled
ondragleave onloadstart onsubmit
ondragover onmousedown onsuspend
ondragstart onmousemove ontimeupdate
ondrop onmouseout onvolumechange
ondurationchange onmouseover onwaiting
onemptied onmouseup

پشتیبانی از مرورگر ها

برچسب dl در همه مرورگرهای اصلی نظیر اینترنت اکسپلورر، فایرفاکس ، اپرا ، گوگل کروم و سافاری پشتیبانی می شود.

پاسخ به کلیه سوالات شما در زمینه وب هاستینگ و مدیریت سرور در انجمن کامپایلر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *