تگ fieldset و کاربرد آن در html

تگ fieldset و کاربرد آن در html

برچسب <fieldset> برای دسته بندی چندین کنترل و برچسب (<label >) در یک فرم وب و عناصر مرتبط در یک فرم  استفاده میشود . برچسب < fieldset> یک کادر در اطراف عناصر مرتبط ایجاد می کند .

نکته : برچسب < legend> یک عنوان برای عنصر fieldset تعریف می کند.

مثال ۱:

 

تگ fieldset و کاربرد آن در html

تگ fieldset و کاربرد آن در html

مثال ۲: فرمی با fieldset ، legend و label

 

تگ fieldset و کاربرد آن در html

تگ fieldset و کاربرد آن در html

تگ fieldset و کاربرد آن در html

تفاوت بین HTML 4.01 و HTML5

در HTML5 خاصیت های جدیدی به عنصر fieldset اضافه شده است.

خاصیت ها

تگ HTML می تواند شامل یک یا چند خاصیت باشد که چگونگی ارائه در مرورگر را تعیین میکنند. خاصیت ها دارای یک نام و یک مقدار هستند که با علامت (=) از هم جدا شده اند. مقدار خاصیت با علامت نقل قول احاطه میشود .

۳ نوع خاصیت وجود دارد که شما می توانید به تگ های HTML خود اضافه کنید:

خاصیت ویژه عنصر

خاصیت عمومی

خاصیت رویداد 

خاصیت ویژه عنصر 

خاصیت ها مقدار شرح
disabled disabled یک گروه از عناصر مرتبط با فرم که باید غیر فعال شوند را مشخص میکند.
form form_id فرم یا فرم های بیشتری متعلق به fieldset مشخص میکند.
name text برای fieldset یک نام تعیین میکند.

خاصیت های عمومی

تگ fieldset از خاصیت های عمومی HTML پشتیبانی میکند

accesskey hidden itemtype
class id lang
contenteditable inert spellcheck
contextmenu itemid style
dir itemprop tabindex
draggable itemref title
dropzone itemscope translate

 

خاصیت های رویداد

تگ fieldset از خاصیت های رویداد در HTML نیز پشتیبانی میکند.

onabort onended onmousewheel
oncancel onerror onpause
onblur onfocus onplay
oncanplay onformchange onplaying
oncanplaythrough onforminput onprogress
onchange oninput onratechange
onclick oninvalid onreadystatechange
oncontextmenu onkeydown onscroll
ondblclick onkeypress onseeked
ondrag onkeyup onseeking
ondragend onload onselect
ondragenter onloadeddata onshow
ondragexit onloadedmetadata onstalled
ondragleave onloadstart onsubmit
ondragover onmousedown onsuspend
ondragstart onmousemove ontimeupdate
ondrop onmouseout onvolumechange
ondurationchange onmouseover onwaiting
onemptied onmouseup

 پشتیبانی مرورگر

برچسب  fieldsetدر همه مرورگرهای اصلی نظیر اینترنت اکسپلورر، فایرفاکس ، اپرا ، گوگل کروم و سافاری پشتیبانی می شود.

پاسخ به کلیه سوالات شما در زمینه وب هاستینگ و مدیریت سرور در انجمن کامپایلر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *