تگ footer و کاربرد آن در html

تگ footer و کاربرد آن در html

برچسب <footer> برای یک سند و یا بخش، یک پا صفحه تعریف می کند و شامل اطلاعات عناصری است که در داخل آن قرار دارند.

Footer یا پا صفحه معمولا شامل اطلاعات نویسنده ی سند، اطلاعات کپی رایت، لینک شرایط استفاده ، اطلاعات تماس و غیره میباشد.

مثال ۱:

تگ footer و کاربرد آن در html

تگ footer و کاربرد آن در html

تگ footer و کاربرد آن در html

نکته ۱: در یک سند html ممکن است چند عنصر footer وجود داشته باشد.

نکته ۲ : اطلاعات تماس داخل یک عنصر footer باید در داخل عنصر address قرار بگیرد.

نکته ۳: اگرچه این عنصر میتواند در داخل یک عنصر header یا یک عنصر footer دیگر قرار بگیرد اما نمیتواند حاوی عنصر header باشد .

تفاوت بین HTML 4.01 و HTML5

عنصر footer یک تگ جدید در HTML5 است.

تگ footer و کاربرد آن در html

تگ footer و کاربرد آن در html

خاصیت ها

تگ HTML می تواند شامل یک یا چند خاصیت باشد که چگونگی ارائه در مرورگر را تعیین میکنند. خاصیت ها دارای یک نام و یک مقدار هستند که با علامت (=) از هم جدا شده اند. مقدار خاصیت با علامت نقل قول احاطه میشود .

۳ نوع خاصیت وجود دارد که شما می توانید به تگ های HTML خود اضافه کنید:

خاصیت ویژه عنصر

خاصیت عمومی

خاصیت رویداد

خاصیت ویژه عنصر

تگ footer هیچ خاصیت ویژه ای ندارد .

خاصیت های عمومی

تگ footer از خاصیت های عمومی HTML پشتیبانی میکند

accesskeyhiddenitemtype
classidlang
contenteditableinertspellcheck
contextmenuitemidstyle
diritemproptabindex
draggableitemreftitle
dropzoneitemscopetranslate

خاصیت های رویداد

تگ  footer از خاصیت های رویداد در HTML نیز پشتیبانی میکند.

onabortonendedonmousewheel
oncancelonerroronpause
onbluronfocusonplay
oncanplayonformchangeonplaying
oncanplaythroughonforminputonprogress
onchangeoninputonratechange
onclickoninvalidonreadystatechange
oncontextmenuonkeydownonscroll
ondblclickonkeypressonseeked
ondragonkeyuponseeking
ondragendonloadonselect
ondragenteronloadeddataonshow
ondragexitonloadedmetadataonstalled
ondragleaveonloadstartonsubmit
ondragoveronmousedownonsuspend
ondragstartonmousemoveontimeupdate
ondroponmouseoutonvolumechange
ondurationchangeonmouseoveronwaiting
onemptiedonmouseup

پشتیبانی از مرورگر ها

اعداد مشخص شده در جدول زیر ، اولین نسخه ی مرورگرهایی که به طور کامل از این عنصر پشتیبانی میکنند را مشخص میکند .

عنصر

گوگل کروماینترنت اکسپلوررفایرفاکسسافاریاپرا
< footer>۶٫۰۹٫۰۴٫۰۵٫۰

۱۱٫۱

پاسخ به کلیه سوالات شما در زمینه وب هاستینگ و مدیریت سرور در انجمن کامپایلر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *