تگ form و کاربرد آن در html

تگ form و کاربرد آن در html

برچسب <form> یک فرم HTML برای ورودی کاربر ایجاد میکند و نشان دهنده یک بخش ، شامل کنترل های تعاملی برای ارسال اطلاعات به وب سرور است. این عنصر می تواند شامل یک یا تعدادی از عناصر زیر باشد :

<input>

<textarea>

<button>

<select>

<option>

<optgroup>

<fieldset>

<label>

به مثال زیر توجه کنید :

 

تگ form و کاربرد آن در html

تگ form و کاربرد آن در html

مثال ۲:

 

تگ form و کاربرد آن در html

تگ form و کاربرد آن در html

تگ form و کاربرد آن در html

تفاوت بین HTML 4.01 و HTML5

HTML5 دو خاصیت جدید به نام autocomplete و novalidate اضافه و یک خاصیت accept را حذف کرده است .

تفاوت بین HTML و XHTML

در XHTML، خاصیت name برای عنصر form نامناسب شناخته شده است و به جای آن میتوان از خاصیت id استفاده کرد.

خاصیت ها

تگ HTML می تواند شامل یک یا چند خاصیت باشد که چگونگی ارائه در مرورگر را تعیین میکنند. خاصیت ها دارای یک نام و یک مقدار هستند که با علامت (=) از هم جدا شده اند. مقدار خاصیت با علامت نقل قول احاطه میشود .

۳ نوع خاصیت وجود دارد که شما می توانید به تگ های HTML خود اضافه کنید:

خاصیت ویژه عنصر

خاصیت عمومی

خاصیت رویداد

خاصیت ویژه عنصر

AttributeValueDescription
acceptfile_typeدر html5 پشتیبانی نمی شود.
لیستی از انواع فایل های مورد قبول سرور، که با کاما از یکدیگر جدا میشوند را مشخص میکند (فایل هایی که از طریق آپلود فایل ارسال میشوند)
accept-charsetcharacter_setکاراکترهای  encodingکه برای ارسال فرم استفاده می شود را مشخص میکند
actionURLمحلی که اطلاعات فرم ارسال شده ،  به آن فرستاده میشود را مشخص میکند.
autocompleteon
off
فعال یا غیر فعال بودن تکمیل خودکار فرم را مشخص میکند.
enctypeapplication/x-www-form-urlencoded
multipart/form-data
text/plain
نحوه کد گذاری اطلاعات فرم در هنگام ارسال به سرور را مشخص میکند (فقط  برای  method=”post”)
methodget
post
متد  HTTP مورد استفاده در هنگام ارسال اطلاعات فرم را مشخص می کند.
nametextنام یک فرم را مشخص میکند.
novalidatenovalidateمشخص میکند که فرم ارسال شده در هنگام ارسال نباید اعتبارستجی شود .
target_blank
_self
_parent
_top
نحوه نمایش صفحه مقصد، بعد از ارسال اطلاعات فرم را نشان میدهد.

خاصیت های عمومی

تگ form از خاصیت های عمومی HTML پشتیبانی میکند

accesskeyhiddenitemtype
classidlang
contenteditableinertspellcheck
contextmenuitemidstyle
diritemproptabindex
draggableitemreftitle
dropzoneitemscopetranslate

خاصیت های رویداد

تگ  form از خاصیت های رویداد در HTML نیز پشتیبانی میکند.

onabortonendedonmousewheel
oncancelonerroronpause
onbluronfocusonplay
oncanplayonformchangeonplaying
oncanplaythroughonforminputonprogress
onchangeoninputonratechange
onclickoninvalidonreadystatechange
oncontextmenuonkeydownonscroll
ondblclickonkeypressonseeked
ondragonkeyuponseeking
ondragendonloadonselect
ondragenteronloadeddataonshow
ondragexitonloadedmetadataonstalled
ondragleaveonloadstartonsubmit
ondragoveronmousedownonsuspend
ondragstartonmousemoveontimeupdate
ondroponmouseoutonvolumechange
ondurationchangeonmouseoveronwaiting
onemptiedonmouseup

پشتیبانی از مرورگر ها

برچسب form در همه مرورگرهای اصلی نظیر اینترنت اکسپلورر، فایرفاکس ، اپرا ، گوگل کروم و سافاری پشتیبانی می شود.

پاسخ به کلیه سوالات شما در زمینه وب هاستینگ و مدیریت سرور در انجمن کامپایلر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *