عناصر h1 تا h6 در HTML

عناصر h1 تا h6 در HTML

برچسب های h1 تا h6 برای تعریف سر تیتر و عنوان یک بخش از سند در HTML استفاده می شوند. ۶ تگ هدر وجود دارد:

 • H1
 • H2
 • H3
 • H4
 • H5
 • H6

هر تگ هدر نشان دهنده اهمیت نسبی هر یک از بخش ها است.  H1 عنوان بخش اساسی سند شما و یا عنوان کل سند شماست H2 برای بخش دوم سند شماست و بهتر است همراه با هدر اول شروع شود و سایر تگ های هدر به ترتیب نشان دهنده اهمیت کمتری خواهند بود. به طور کلی h1 بیانگر مهم ترین عنوان  و H6 نشاندهنده ی کم اهمیت ترین عنوان است. برچسب هدر معمولا طوری ارائه میشود که بالاترین سطح، بزرگتر و پر رنگ تر از سطوح پایین تر نشان داده شود.

عناصر h1 تا h6 در HTML

عناصر h1 تا h6 در HTML

به مثال زیر توجه کنید :

 

عناصر h1 تا h6 در HTML

عناصر h1 تا h6 در HTML

مثال ۲ :

 

عناصر h1 تا h6 در HTML

عناصر h1 تا h6 در HTML

نکات:

 • تمامی تگ های هدر بین دو پاراگراف قرار میگیرند . بنابراین لازم نیست برای استفاده از آن از تگ <p> استفاده شود.
 • نباید به تگ های هدر فقط به عنوان یک متن با سایز بزرگتر نگاه کنید، اینکه آنها فقط بیانگر شروع یک بخش جدید هستند کاملا اشتباه است.
 • برای کم کردن اندازه فونت نباید از تگ های هدر سطوح پایین استفاده شود ، در این شرایط از خاصیت font-size در CSS استفاده کنید.
 • هیچگاه سطحی را نادیده نگیرید . ابتدا از h1 سپس h2 و … استفاده کنید .
 • همیشه سعی کنید اولین سطح یعنی تگ h1 در یک صفحه قرار بگیرد.
 • در HTML5، از عنصر <section> برای تعریف طرح کلی یک سند استفاده کنید و تگ هدر را برای عناوین بخش ها و زیر بخش ها بکار ببرید. شما همچنین می توانید برای گروه بندی یک عنوان و محتوای آن، از عنصر <div> استفاده کنید.

عناصر h1 تا h6 در HTML

تفاوت بین HTML 4.01 و HTML5

خاصیت  alignدر HTML5 پشتیبانی نمی شود و به جای آن میتوان از CSS  استفاده کرد.

خاصیت ها:

تگ HTML می تواند شامل یک یا چند خاصیت باشد که چگونگی ارائه در مرورگر را تعیین میکنند. خاصیت ها دارای یک نام و یک مقدار هستند که با علامت (=) از هم جدا شده اند. مقدار خاصیت با علامت نقل قول احاطه میشود .

۳ نوع خاصیت وجود دارد که شما می توانید به تگ های HTML خود اضافه کنید:

خاصیت ویژه عنصر

خاصیت عمومی

خاصیت رویداد

خاصیت ویژه عنصر

خاصیت مقدار توضیحات
align left
center
right
justify
در  HTML5 پشتیبانی نمیشود

خاصیت های عمومی

برچسب های <h1> تا <h6> از خاصیت های عمومی HTML پشتیبانی میکنند

accesskey hidden itemtype
class id lang
contenteditable inert spellcheck
contextmenu itemid style
dir itemprop tabindex
draggable itemref title
dropzone itemscope translate

خاصیت های رویداد

برچسب های <h1> تا <h6> از خاصیت های رویداد در HTML نیز پشتیبانی میکنند.

onabort onended onmousewheel
oncancel onerror onpause
onblur onfocus onplay
oncanplay onformchange onplaying
oncanplaythrough onforminput onprogress
onchange oninput onratechange
onclick oninvalid onreadystatechange
oncontextmenu onkeydown onscroll
ondblclick onkeypress onseeked
ondrag onkeyup onseeking
ondragend onload onselect
ondragenter onloadeddata onshow
ondragexit onloadedmetadata onstalled
ondragleave onloadstart onsubmit
ondragover onmousedown onsuspend
ondragstart onmousemove ontimeupdate
ondrop onmouseout onvolumechange
ondurationchange onmouseover onwaiting
onemptied onmouseup

پشتیبانی از مرورگر ها

برچسب های <h1> تا <h6> در همه مرورگرهای اصلی نظیر اینترنت اکسپلورر، فایرفاکس ، اپرا ، گوگل کروم و سافاری پشتیبانی می شود.

پاسخ به کلیه سوالات شما در زمینه وب هاستینگ و مدیریت سرور در انجمن کامپایلر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *