عنصر col و کاربرد آن در html

عنصر col و کاربرد آن در html

برچسب col در جداول برای تعیین ویژگی های مشترک برای سلول های یک یا چند ستون در یک colgroup استفاده می شود. استفاده از این برچسب برای جلوگیری از تکرار استایل در سلول های هر ستون مفید است.

عنصر col و کاربرد آن در html

عنصر col و کاربرد آن در html

به مثال زیر توجه کنید:

 

متن فوق را در یک ادیتور مانند notepad کپی کرده و آن را با پسوند html ذخیره کنید . با کلیک بر روی فایل ایجاد شده ، میتوانید نتیجه کدهای نوشته شده در فایل را در مروگر مشاهده کنید: 

عنصر col و کاربرد آن در html

عنصر col و کاربرد آن در html

 

تفاوت بین HTML 4.01 و HTML5

بسیاری از خاصیت هایی که در HTML 4.01 کاربرد داشت در HTML5 پشتیبانی نمیشود.

تفاوت بین HTML و XHTML

در HTML، تگ col برچسب پایانی ندارد.

در XHTML، تگ col باید حتما بسته شود.

عنصر col و کاربرد آن در html

خاصیت ها

تگ HTML می تواند شامل یک یا چند خاصیت باشد که چگونگی ارائه در مرورگر را تعیین میکنند. خاصیت ها دارای یک نام و یک مقدار هستند که با علامت (=) از هم جدا شده اند. مقدار خاصیت با علامت نقل قول احاطه میشود .

۳ نوع خاصیت وجود دارد که شما می توانید به تگ های HTML خود اضافه کنید:

خاصیت ویژه عنصر

خاصیت عمومی

خاصیت رویداد 

خاصیت ویژه عنصر 

خاصیت هامقدارتوضیحات
alignleft
right
center
justify
char
این خاصیت در HTML5 پشتیبانی نمی شود.
charcharacterاین خاصیت در HTML5 پشتیبانی نمی شود.
charoffnumberاین خاصیت در HTML5 پشتیبانی نمی شود.
spannumberتعداد ستونهایی که باید ویژگی های مورد نظر بر آنها اعمال شود را مشخص می کند. مقدار پیش فرض آن ۱ میباشد.
valigntop
middle
bottom
baseline
این خاصیت در HTML5 پشتیبانی نمی شود.
width%
pixels
relative_length
این خاصیت در HTML5 پشتیبانی نمی شود.

خاصیت های عمومی

تگ col از خاصیت های عمومی HTML پشتیبانی میکند

accesskeyhiddenitemtype
classidlang
contenteditableinertspellcheck
contextmenuitemidstyle
diritemproptabindex
draggableitemreftitle
dropzoneitemscopetranslate

 

خاصیت های رویداد

تگ col از خاصیت های رویداد در HTML نیز پشتیبانی میکند.

onabortonendedonmousewheel
oncancelonerroronpause
onbluronfocusonplay
oncanplayonformchangeonplaying
oncanplaythroughonforminputonprogress
onchangeoninputonratechange
onclickoninvalidonreadystatechange
oncontextmenuonkeydownonscroll
ondblclickonkeypressonseeked
ondragonkeyuponseeking
ondragendonloadonselect
ondragenteronloadeddataonshow
ondragexitonloadedmetadataonstalled
ondragleaveonloadstartonsubmit
ondragoveronmousedownonsuspend
ondragstartonmousemoveontimeupdate
ondroponmouseoutonvolumechange
ondurationchangeonmouseoveronwaiting
onemptiedonmouseup

پشتیبانی مرورگر ها

برچسب col در همه مرورگرهای اصلی نظیر اینترنت اکسپلورر، فایرفاکس ، اپرا ، گوگل کروم و سافاری پشتیبانی می شود.

پاسخ به کلیه سوالات شما در زمینه وب هاستینگ و مدیریت سرور در انجمن کامپایلر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *