عنصر colgroup و کاربرد آن در html

عنصر colgroup و کاربرد آن در html

برچسب colgroup یک گروه شامل یک یا چند ستون  برای قالب بندی در یک جدول مشخص می کند. استفاده از این برچسب برای جلوگیری از تکرار ویژگی در سلول های هر ستون مفید است.

برچسب colgroup باید در داخل عنصر table ، بعد از هر عنصر <caption> و قبل از هر یک از عناصر thead ، tbody ، tfoot و tr قرار بگیرد.

نکته: برای تعریف خواص مختلف را به یک ستون در یک colgroup، از تگ col در داخل تگ colgroup استفاده میشود.

به مثال زیر توجه کنید:

متن فوق را در یک ادیتور مانند notepad کپی کرده و آن را با پسوند html ذخیره کنید . با کلیک بر روی فایل ایجاد شده ، میتوانید نتیجه کدهای نوشته شده در فایل را در مروگر مشاهده کنید:

عنصر colgroup و کاربرد آن در html

عنصر colgroup و کاربرد آن در html

 تفاوت بین HTML 4.01 و HTML5

بسیاری از خاصیت هایی که در HTML 4.01 کاربرد داشت در HTML5 پشتیبانی نمیشود.

عنصر colgroup و کاربرد آن در html

خاصیت ها

تگ HTML می تواند شامل یک یا چند خاصیت باشد که چگونگی ارائه در مرورگر را تعیین میکنند. خاصیت ها دارای یک نام و یک مقدار هستند که با علامت (=) از هم جدا شده اند. مقدار خاصیت با علامت نقل قول احاطه میشود .

۳ نوع خاصیت وجود دارد که شما می توانید به تگ های HTML خود اضافه کنید:

خاصیت ویژه عنصر

خاصیت عمومی

خاصیت رویداد 

خاصیت ویژه عنصر 

خاصیت ها مقدار توضیحات
align left
right
center
justify
char
این خاصیت در HTML5 پشتیبانی نمی شود.
char character این خاصیت در HTML5 پشتیبانی نمی شود.
charoff number این خاصیت در HTML5 پشتیبانی نمی شود.
span number تعداد ستونهایی که باید ویژگی های مورد نظر بر آنها اعمال شود را مشخص می کند. مقدار این ویژگی باید یک عدد صحیح غیر منفی و بزرگتر از ۰ باشد که به طور پیش فرض مقدار آن ۱ میباشد . در صورتی که در داخل این تگ عنصر  colوجود داشته باشد شود نباید از این خاصیت برای این تگ استفاده شود.
valign top
middle
bottom
baseline
این خاصیت در HTML5 پشتیبانی نمی شود.
width %
pixels
relative_length
این خاصیت در HTML5 پشتیبانی نمی شود.

خاصیت های عمومی

تگ colgroup از خاصیت های عمومی HTML پشتیبانی میکند

accesskey hidden itemtype
class id lang
contenteditable inert spellcheck
contextmenu itemid style
dir itemprop tabindex
draggable itemref title
dropzone itemscope translate

 

خاصیت های رویداد

تگ  colgroup از خاصیت های رویداد در HTML نیز پشتیبانی میکند.

onabort onended onmousewheel
oncancel onerror onpause
onblur onfocus onplay
oncanplay onformchange onplaying
oncanplaythrough onforminput onprogress
onchange oninput onratechange
onclick oninvalid onreadystatechange
oncontextmenu onkeydown onscroll
ondblclick onkeypress onseeked
ondrag onkeyup onseeking
ondragend onload onselect
ondragenter onloadeddata onshow
ondragexit onloadedmetadata onstalled
ondragleave onloadstart onsubmit
ondragover onmousedown onsuspend
ondragstart onmousemove ontimeupdate
ondrop onmouseout onvolumechange
ondurationchange onmouseover onwaiting
onemptied onmouseup

پشتیبانی مرورگر ها

برچسب colgroup در همه مرورگرهای اصلی نظیر اینترنت اکسپلورر، فایرفاکس ، اپرا ، گوگل کروم و سافاری پشتیبانی می شود.

پاسخ به کلیه سوالات شما در زمینه وب هاستینگ و مدیریت سرور در انجمن کامپایلر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *