عنصر div و کاربرد آن در html

عنصر div و کاربرد آن در html

برچسب div یک بخش در یک سند HTML تعریف می کند. با استفاده از این تگ میتوانید بخش های بزرگی از عناصر html را گروه بندی کرده و با css قالب بندی کنید.

تفاوت بین عنصر <div> و <span> در این است که <div> به همراه عناصر block-level استفاده میشود در حالی که <span> در عناصر درون خطی مورد استفاده قرار میگیرد.

عنصر div و کاربرد آن در html

عنصر div و کاربرد آن در html

بنابراین، به طور کلی عنصر <div> باید به عنوان یک مکانیسم توسعه یافته عمل کرده و فقط در صورتی استفاده شود که عنصر HTML مناسبی برای استفاده وجود نداشته باشد.

مثال ۱:

 

مثال۲:

 

این مثال در مرورگر به شکل زیر نمایش داده میشود:

عنصر div و کاربرد آن در html

عنصر div و کاربرد آن در html

توجه: مرورگر همیشه به طور پیش فرض، یک شکست خط قبل و بعد از عنصر <div> قرار میدهد. با این حال، این حالت را می توان با CSS تغییر داد.

عنصر div و کاربرد آن در html

تفاوت بین HTML 4.01 و HTML5

خاصیت align در HTML5 پشتیبانی نمی شود.

در HTML 4.01 ، تگ <div> اغلب برای مشخص کردن بخش های ناوبری مختلف در یک سند HTML (مانند header ، footer ، content area ، side bars ، و غیره) مورد استفاده می گرفت.

HTML 5 عناصر جدیدی را معرفی کرده که باید به جای عنصر <div> استفاده شوند. نمونه هایی از این عناصر جدید شامل < article>، <aside>، <header> و <footer> و … هستند .

 خاصیت ها

تگ HTML می تواند شامل یک یا چند خاصیت باشد که چگونگی ارائه در مرورگر را تعیین میکنند. خاصیت ها دارای یک نام و یک مقدار هستند که با علامت (=) از هم جدا شده اند. مقدار خاصیت با علامت نقل قول احاطه میشود .

۳ نوع خاصیت وجود دارد که شما می توانید به تگ های HTML خود اضافه کنید:

خاصیت ویژه عنصر

خاصیت عمومی

خاصیت رویداد

خاصیت ویژه عنصر

خاصیتمقدارشرح
alignleft
right
center
justify
این خاصیت در  html5 پشتیبانی نمیشود

تراز محتوای یک عنصر div را مشخص میکند .

 

خاصیت های عمومی

تگ <div> از خاصیت های عمومی HTML پشتیبانی میکند

accesskeyhiddenitemtype
classidlang
contenteditableinertspellcheck
contextmenuitemidstyle
diritemproptabindex
draggableitemreftitle
dropzoneitemscopetranslate

خاصیت های رویداد

تگ <div> از خاصیت های رویداد در HTML نیز پشتیبانی میکند.

onabortonendedonmousewheel
oncancelonerroronpause
onbluronfocusonplay
oncanplayonformchangeonplaying
oncanplaythroughonforminputonprogress
onchangeoninputonratechange
onclickoninvalidonreadystatechange
oncontextmenuonkeydownonscroll
ondblclickonkeypressonseeked
ondragonkeyuponseeking
ondragendonloadonselect
ondragenteronloadeddataonshow
ondragexitonloadedmetadataonstalled
ondragleaveonloadstartonsubmit
ondragoveronmousedownonsuspend
ondragstartonmousemoveontimeupdate
ondroponmouseoutonvolumechange
ondurationchangeonmouseoveronwaiting
onemptiedonmouseup

پشتیبانی مرورگر ها

برچسب <div> در همه مرورگرهای اصلی نظیر اینترنت اکسپلورر، فایرفاکس ، اپرا ، گوگل کروم و سافاری پشتیبانی می شود.

پاسخ به کلیه سوالات شما در زمینه وب هاستینگ و مدیریت سرور در انجمن کامپایلر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *