عنصر i و کاربرد آن در HTML

عنصر i و کاربرد آن در HTML

تگ i بخشی از متن را در یک صدا یا حالت متناوب تعریف می کند. محتوای این تگ معمولا به صورت کج نمایش داده میشود. برچسب i می تواند برای نشان دادن یک اصطلاح فنی، یک عبارت از زبان دیگر یا یک فکر و … مورد استفاده قرار گیرد.

از این عنصر تنها زمانی استفاده کنید که عنصر معنایی مناسب تری وجود نداشته باشد. عناصری مانند:

  • <em> متن تاکیدی
  • <strong> متن مهم
  • <mark> متن مشخص شده یا انتخاب شده
  • <cite>  عنوان یک کار
  • <dfn> یک اصطلاح تعریفی
عنصر i و کاربرد آن در HTML

عنصر i و کاربرد آن در HTML

به مثال زیر توجه کنید :

 

عنصر i و کاربرد آن در HTML

عنصر i و کاربرد آن در HTML

تفاوت بین HTML 4.01 و HTML5

در HTML 4.01، برچسب i متن را به صورت کج (ایتالیک) رندر میکند. با این حال، این مورد لزوما در مورد HTML5 صدق نمیکند. از شیوه نامه ها می توان برای شکل دادن به متن داخل عنصر i استفاده کرد.

عنصر i و کاربرد آن در HTML

خاصیت ها:

تگ HTML می تواند شامل یک یا چند خاصیت باشد که چگونگی ارائه در مرورگر را تعیین میکنند. خاصیت ها دارای یک نام و یک مقدار هستند که با علامت (=) از هم جدا شده اند. مقدار خاصیت با علامت نقل قول احاطه میشود .

۳ نوع خاصیت وجود دارد که شما می توانید به تگ های HTML خود اضافه کنید:

خاصیت ویژه عنصر

خاصیت عمومی

خاصیت رویداد

خاصیت های عمومی

برچسب i از خاصیت های عمومی HTML پشتیبانی میکند

accesskey hidden itemtype
class id lang
contenteditable inert spellcheck
contextmenu itemid style
dir itemprop tabindex
draggable itemref title
dropzone itemscope translate

خاصیت های رویداد

برچسب i از خاصیت های رویداد در HTML نیز پشتیبانی میکند.

onabort onended onmousewheel
oncancel onerror onpause
onblur onfocus onplay
oncanplay onformchange onplaying
oncanplaythrough onforminput onprogress
onchange oninput onratechange
onclick oninvalid onreadystatechange
oncontextmenu onkeydown onscroll
ondblclick onkeypress onseeked
ondrag onkeyup onseeking
ondragend onload onselect
ondragenter onloadeddata onshow
ondragexit onloadedmetadata onstalled
ondragleave onloadstart onsubmit
ondragover onmousedown onsuspend
ondragstart onmousemove ontimeupdate
ondrop onmouseout onvolumechange
ondurationchange onmouseover onwaiting
onemptied onmouseup

پشتیبانی از مرورگر ها

برچسب i در همه مرورگرهای اصلی نظیر اینترنت اکسپلورر، فایرفاکس ، اپرا ، گوگل کروم و سافاری پشتیبانی می شود.

تنظیمات پیش فرض CSS :

بیشتر مرورگرها این برچسب را با مقادیر پیش فرض زیر نمایش میدهند :

پاسخ به کلیه سوالات شما در زمینه وب هاستینگ و مدیریت سرور در انجمن کامپایلر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *