عنصر kbd و کاربرد آن در HTML

عنصر kbd و کاربرد آن در HTML

برچسب kbd یک برچسب عبارتی است که ورودی صفحه کلید را تعریف کرده و یک عنصر درون خطی که با فونت پیش فرض مرورگر ( monospace ) نشان داده میشود تولید میکند.

نکته: این تگ نامناسب شناخته نشده اما برای رسیدن به نتیجه مطلوب تر میتوان از CSS استفاده کرد .

لیست برچسب های عبارتی

تگتوضیحات
<em>یک متن تاکیدی را تعریف میکند
<strong>یک متن مهم را تعریف میکند
<dfn>یک اصطلاح تعریف شده را تعریف می کند
<code>یک قطعه از کد کامپیوتری را تعریف می کند
<samp>یک خروجی نمونه از برنامه کامپیوتری تعریف می کند
<kbd>ورودی صفحه کلید را تعریف می کند
<var>یک متغیر تعریف می کند

به مثال زیر توجه کنید:

 

مثال فوق را در یک ادیتور مانند notepad کپی کرده و آن را با پسوند html ذخیره کنید . با کلیک بر روی فایل ایجاد شده ، میتوانید نتیجه کدهای نوشته شده در فایل را در مروگر مشاهده کنید:

عنصر kbd و کاربرد آن در HTML

عنصر kbd و کاربرد آن در HTML

عنصر kbd و کاربرد آن در HTML

تفاوت بین HTML 4.01 و HTML5

هیچ تفاوتی بین تگ <kbd>در HTML 4.01 و HTML5 وجود ندارد.

خاصیت ها:

تگ HTML می تواند شامل یک یا چند خاصیت باشد که چگونگی ارائه در مرورگر را تعیین میکنند. خاصیت ها دارای یک نام و یک مقدار هستند که با علامت (=) از هم جدا شده اند. مقدار خاصیت با علامت نقل قول احاطه میشود .

۳ نوع خاصیت وجود دارد که شما می توانید به تگ های HTML خود اضافه کنید:

خاصیت ویژه عنصر

خاصیت عمومی

خاصیت رویداد 

خاصیت ویژه عنصر :

تگ kbd هیچ خاصیت ویژه ای ندارد.

خاصیت های عمومی

تگ kbd از خاصیت های عمومی HTML پشتیبانی میکند

accesskeyhiddenitemtype
classidlang
contenteditableinertspellcheck
contextmenuitemidstyle
diritemproptabindex
draggableitemreftitle
dropzoneitemscopetranslate

 

خاصیت های رویداد

تگ kbd  از خاصیت های رویداد در HTML نیز پشتیبانی میکند.

onabortonendedonmousewheel
oncancelonerroronpause
onbluronfocusonplay
oncanplayonformchangeonplaying
oncanplaythroughonforminputonprogress
onchangeoninputonratechange
onclickoninvalidonreadystatechange
oncontextmenuonkeydownonscroll
ondblclickonkeypressonseeked
ondragonkeyuponseeking
ondragendonloadonselect
ondragenteronloadeddataonshow
ondragexitonloadedmetadataonstalled
ondragleaveonloadstartonsubmit
ondragoveronmousedownonsuspend
ondragstartonmousemoveontimeupdate
ondroponmouseoutonvolumechange
ondurationchangeonmouseoveronwaiting
onemptiedonmouseup

پشتیبانی مرورگر 

برچسب  kbd در همه مرورگرهای اصلی نظیر اینترنت اکسپلورر، فایرفاکس ، اپرا ، گوگل کروم و سافاری پشتیبانی می شود.

تنظیمات پیش فرض CSS 

بیشتر مرورگر ها عنصر kbd را با مقادیر پیش فرض زیر مشخص میکنند:

یک قانون CSS می تواند نمایش عنصر kbd با فونت پیش فرض مرورگر را نادیده گرفته و تنظیمات تعیین شده توسط کاربر را مقدم بر CSS پیش فرض در نظر بگیرد .

پاسخ به کلیه سوالات شما در زمینه وب هاستینگ و مدیریت سرور در انجمن کامپایلر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *