مرجع عناصر HTML5

      هیچ دیدگاهی برای مرجع عناصر HTML5 ثبت نشده

مرجع عناصر HTML5

فهرست کاملی از تگ های استاندارد موجود در HTML5 را به ترتیب حروف الفبا در جدول زیر مشاهده میکنید. برخی از این عناصر به تازگی اضافه و برخی دیگر نامناسب شناخته شده اند.

 

مرجع عناصر HTML5

مرجع عناصر HTML5

مرجع عناصر HTML5

 <!–…–>

توضیحات را مشخص میکند

<DOCTYPE!>

نوع سند را تعیین می کند

<a>

یک لینک را تعریف میکند

<abbr>

یک مخفف را تعریف میکند

<acronym>

 HTML5 از این تگ پشتیبانی نکرده و به جای آن از تگ  <abbr>استفاده میکند.

سرنام را تعریف میکند

<address>

آدرس نویسنده یا مالک یک سند را تعریف می کند

<applet>

 HTML5 از این تگ پشتیبانی نکرده و به جای آن از تگ  <object> استفاده میکند.

یک اپلت یا برنامک را مشخص میکند

<area>

یک منطقه در داخل یک تصویر یا نقشه مشخص می کند.

<article>    جدید

یک قسمت مستقل از محتوای یک سند را تعیین میکند، مانند یک  مقالات یک بلاگ یا روزنامه

<aside>    جدید

محتوایی که فقط کمی با بقیه محتوای صفحه مربوط است را تعریف می کند

<audio>    جدید

محتوا یا فایل های صوتی را تعریف  می کند

<b>

متن توپر را تعریف می کند

<base>

برای تمام لینک های موجود در یک صفحه  URL پایه مشخص میکند

<basefont>

 HTML5  از این تگ پشتیبانی نکرده و به جای آن از  CSSاستفاده میکند.

به طور پیش فرض یک رنگ ، اندازه و فونت برای تمام متن موجود در یک سند مشخص میکند

<bdi>    جدید

بخشی از متن که ممکن است در جهت های مختلف از سایر متن ها، قالب بندی شده باشد را جدا میکند

<bdo>

جهت متن فعلی را لغو میکند

<bgsound>

موسیقی پس زمینه را مشخص میکند

<big>

 HTML5  از این تگ پشتیبانی نکرده و به جای آن از  CSSاستفاده میکند.

متن بزرگ را تعریف میکند

<blink>

این قابلیت از وب حذف شده است .

یک متن چشمک زن را مشخص میکند

<blockquote>

بخشی که یک متن از منبعی دیگر نقل قول میکند را تعریف می کند.

<body>

بدنه یک سند را مشخص می کند

<br>

یک شکست خط را مشخص می کند

<button>

یک دکمه قابل کلیک مشخص می کند

<canvas>    جدید

به منظور طراحی گرافیکی از طریق برنامه نویسی (معمولا جاوا اسکریپت) مورد استفاده قرار میگیرد

<caption>

عنوان یک جدول را مشخص می کند

<center>

 HTML5  از این تگ پشتیبانی نکرده و به جای آن از  CSSاستفاده میکند.

متن وسط چین را تعریف میکند

<cite>

عنوان یک کار را تعریف می کند

<code>

یک قطعه از کد کامپیوتری را تعریف می کند

<col>

در داخل عنصر <colgroup> برای هر ستون ویژگی تعیین می کند

<colgroup>

گروهی از ستون های جدول را مشخص میکند

<comment>

یک توضیح در سند قرار می دهد

<datalist>   جدید

اطلاعات یا کنترلهای اضافه ای را مشخص میکند که کاربر می تواند در صورت نیاز به دست آورد

<dd>

توصیف یک واژه یا نام  را در یک فهرست تشریحی مشخص میکند

<del>

متنی که از یک سند حذف شده را مشخص می کند

<details>   جدید

جزئیات اضافه ای را که کاربر می تواند مشاهده یا پنهان کند را تعریف می کند

<dfn>

یک اصطلاح تعریف شده را تعریف می کند

<dialog>    جدید

یک جعبه یا پنجره محاوره ای را تعریف می کند

<dir>

 HTML5  از این تگ پشتیبانی نکرده و به جای آن از  <ul>استفاده میکند.

یک لیست دایرکتوری را تعریف می کند

<div>

بخشی را در یک سند تعریف میکند

<dl>

یک فهرست توصیفی تعریف میکند

<dt>

یک واژه یا نام را در فهرست توصیفی تعریف میکند

<em>

یک متن تاکید شده را تعریف میکند

<embed>    جدید

یک بخش برای نرم افزار های خارجی (غیر HTML) تعریف می کند

<fieldset>

عناصر مرتبط را در یک فرم گروه بندی میکند

<figcaption>    جدید

یک عنوان برای عنصر <figure> تعریف می کند

<figure>   جدید

مطالب جامع را تعریف می کند

<font>

 HTML5  از این تگ پشتیبانی نکرده و به جای آن از  CSSاستفاده میکند.

برای متن فونت، رنگ، و اندازه تعریف می کند

<footer>   جدید

برای یک سند و یا بخش، یک پاصفحه تعریف میکند و شامل اطلاعاتی درباره نویسنده و کپی رایت … است

<form>

یک فرم HTML برای ورودی کاربر تعریف می کند

<frame>

 HTML5  از این تگ پشتیبانی نمیکند

در یک frameset یک پنجره (قاب) تعریف می کند

<frameset>

 HTML5  از این تگ پشتیبانی نمیکند

مجموعه ای از قاب ها را تعریف میکند

<h1> to <h6>

یک سرفصل HTML تعریف می کند

<head>

اطلاعاتی در مورد سند تعریف می کند

<header>    جدید

یک سر صفحه برای یک سند و یا بخش تعریف می کند

<hgroup>    جدید

هدر یک بخش را مشخص میکند ( آینده این تگ نامشخص است پس از استفاده از آن خودداری کنید)

<hr>

یک خط افقی تعریف میکند

<html>

ریشه یک سند HTML را تعریف می کند

<i>

متن ایتالیک را مشخص میکند

<iframe>

فریم های درون خطی تعریف میکند

<ilayer>

لایه های درون خطی تعریف میکند

<img>

یک تصویر تعریف می کند

<input>

یک فیلد ورودی تعریف می کند

<ins>

متنی را که در یک سند قرار داده شده تعریف می کند

<isindex>

HTML5  از این تگ پشتیبانی نمیکند

یک فیلد ورودی تک خطی تعیین میکند

<kbd>

ورودی صفحه کلید را تعریف می کند

<keygen>   جدید

یک فیلد کلید جفتی برای فرم ها تعریف میکند

<label>

یک برچسب برای عنصر <input> تعریف می کند

<layer>

یک لایه مشخص میکند

<legend>

یک عنوان برای عنصر <fieldset> تعریف می کند

<li>

یک لیست آیتم تعریف میکند

<link>

رابطه بین یک سند و یک منبع خارجی را تعریف می کند (اغلب برای پیوند به شیوه نامه مورد استفاده قرار میگیرد)

<main>    جدید

محتوای اصلی یک سند را تعیین میکند

<map>

یک تصویر نقشه سمت سرویس گیرنده تعریف میکند

<mark>   جدید

یک متن مشخص شده یا هایلایت شده را تعریف می کند

<marquee>

یک متن متحرک ایجاد میکند

<menu>   جدید

یک لیست منو تعریف می کند

<menuitem>    جدید

یک آیتم دستوری یا آیتم منو را تعریف میکند که کاربر می تواند از منو popup فراخوانی کند

<meta>

اطلاعات متا یک سند HTML را تعریف می کند

<meter>   جدید

یک اندازه گیری عددی در محدوده شناخته شده (یک معیار) تعریف میکند

<multicol>

متن را در دو یا چند ستون نشان میدهد

<nav>    جدید

لینک های ناوبری را تعریف می کند

<nobr>

در متن محصور شده اجازه شکست خط یا رفتن به خط بعد را نمیدهد

<noembed>

محتوای ارائه شده توسط  مرورگر هایی که برچسب <embed> را پشتیبانی نمی کنند را مشخص می کند

<noframes>

 HTML5  از این تگ پشتیبانی نمیکند

محتوای جایگزین برای کاربرانی که از قاب ها پشتیبانی نمی کنند تعریف میکند

<noscript>

محتوای جایگزین برای کاربرانی که اسکریپت های سمت سرویس گیرنده را پشتیبانی نمی کنند تعریف میکند

<object>

یک شی جاسازی شده تعریف می کند

<ol>

یک لیست مرتب تعریف می کند

<optgroup>

یک گروه از گزینه های مربوط در یک لیست کشویی را تعریف می کند

<option>

یک گزینه در لیست کشویی تعریف می کند

<output>   جدید

برخی از انواع خروجی ها  مانند نتیجه یک محاسبه را مشخص میکند

<p>

یک پاراگراف تعریف میکند

<param>

پارامتری برای یک شی تعریف میکند

<plaintext>

 HTML5  از این تگ پشتیبانی نمیکند

یک متن خام را مشخص میکند

<pre>

یک متن قالب بندی شده تعریف میکند

<progress>    جدید

نشان دهنده پیشرفت کار  مانند دانلود یا انجام مجموعه ای از عملیات می باشد

<q>

یک کتیشن کوتاه تعریف میکند

<rp>    جدید

چیزی که در مرورگر هایی که از حاشیه نویسی روبی پشتیبانی نمی کنند نشان می دهد را تعریف می کند

<rt>    جدید

یک توضیح یا تلفظ حرف (برای تایپوگرافی شرق آسیا) تعریف می کند

<ruby>   جدید

حاشیه نویسی روبی (برای تایپوگرافی شرق آسیا) را تعریف میکند

<s>

 HTML5  از این تگ پشتیبانی نمیکند

متنی را تعریف میکند که دیگر درست نیست و خط خورده است

<samp>

یک خروجی نمونه از برنامه کامپیوتری تعریف می کند

<script>

یک اسکریپت سمت سرویس گیرنده تعریف می کند

<section>     جدید

یک بخش در یک سند تعریف میکند

<select>

یک لیست انتخابی تعریف می کند

<small>

متن کوچکتر را تعریف می کند

<source>     جدید

برای عناصر رسانه ای (<video> و <audio>) منابع چند رسانه ای تعریف می کند.

<spacer>

یک فضا یا فاصله خالی تعیین میکند

<span>

یک بخش در یک سند تعریف میکند

<strike>

 HTML5  از این تگ پشتیبانی نکرده و به جای آن از  <del>استفاده میکند.

متن خط خورده را تعریف میکند

<strong>

متن مهم و توپر را تعریف میکند

<style>

سبک اطلاعات را برای یک سند تعریف می کند

<sub>

متن زیرنویس دار را را تعریف میکند

<summary>     جدید

یک عنوان قابل مشاهده برای یک عنصر <details> تعریف می کند

<sup>

متن بالانویس دار را تعریف میکند

<table>

یک جدول تعریف میکند

<tbody>

محتوای بدنه یک جدول را مشخص میکند

<td>

یک سلول در جدول تعریف می کند

<textarea>

یک کادر متنی چند خطی تعریف میکند

<tfoot>

محتوای پا صفحه یک جدول را مشخص میکند

<th>

سلول هدر را در جدول تعریف میکند

<thead>

محتوای هدر یک جدول را  مشخص میکند

<time>   جدید

تاریخ یا زمان را تعریف میکند

<title>

یک عنوان برای سند تعریف می کند

<tr>

یک سطر در یک جدول تعریف میکند

<track>   جدید

مسیر متن برای عناصر رسانه ای (<video> و <audio>) تعریف می کند

<tt>

 HTML5  از این تگ پشتیبانی نکرده و به جای آن از  CSSاستفاده میکند.

متن تله تایپ را تعریف میکند

<u>

 HTML5  از این تگ پشتیبانی نمیکند

متنی زیر خط دار را تعریف میکند

<ul>

یک لیست نامرتب تعریف می کند

<var>

یک متغیر تعریف می کند

<video>   جدید

یک ویدیو ، فیلم یا فایل تصویری را تعریف می کند

<wbr>  جدید

یک شکست خط ممکن را تعریف می کند

 

پاسخ به کلیه سوالات شما در زمینه وب هاستینگ و مدیریت سرور در انجمن کامپایلر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *