تگ a در HTML

      هیچ دیدگاهی برای تگ a در HTML ثبت نشده

تگ a در HTML

تگ <a>  ( عنصر anchor یا لنگر ) در HTML برای ایجاد یک لینک به سندی دیگر و یا قسمتی از سند جاری استفاده می شود. برای مثال :

این مثال در مرورگر به این شکل نشان داده خواهد شد :

compiler.ir

تگ <a> یکی از کوچکترین عناصر، اما نیروی حیاتی شبکه جهانی وب می باشد. این عنصر که از میلیاردها صفحه لینک شده، تشکیل شده است، اجازه می دهد که شما تقریبا بدون هیچ وقفه ای، از یک صفحه به صفحه دیگر گشت و گذار کنید. اغراق آمیز نیست اگر بگوییم عنصر <a> جزء مهم ترین عناصر HTML است.

این عنصر نباید با عنصر link اشتباه گرفته شود . عنصر <a> متن ،تصویر و یا ترکیبی از هر دو را در برگرفته و به یک صفحه وب یا بخش دیگری بر روی همان صفحه وب اشاره میکند. متن محصور شده به طور پیش فرض ، در مرورگر ها به صورت زیر خط دار نمایش داده خواهد شد ، که به یک لینک قابل کلیک دلالت دارد. بنابراین نیازی به استفاده از عنصر U نیست چراکه زیرخط به بهترین وجه بر روی لینک قرار گرفته است.

عنصر <a> دارای خاصیت های زیادی است اما یکی از این خاصیت ها که شما بیشتر از آن استفاده خواهید کرد خاصیت href است . این خاصیت مهم ترین خاصیت عنصر <a> می باشد و مقصد لینک که میتواند یک صفحه وب دیگر ، یک بخش از همان صفحه ، یا انواع سندهای دیگر مانند یک تصویر یا فایل pdf و … باشد را نشان می دهد .

تگ a در HTML

تگ a در HTML

به طور پیش فرض، لینک ها به صورت زیر در همه مرورگرها ظاهر خواهند شد :

  • یک لینک نادیده شده، زیرخط دار و آبی است
  • یک لینک دیده شده زیرخط دار و بنفش است
  • یک لینک فعال زیر خط دار و قرمز است

تفاوت بین HTML 4.01 و XHTML

هیچ تفاوتی بین تگ <a> در HTML4 و XHTML وجود ندارد.

تفاوت بین HTML 4.01 و HTML5

در HTML 4.01، برچسب <a> می تواند هم به صورت یک لینک و هم یک لنگر (Anchor ) باشد. اما در HTML5 تگ <a> همیشه یک لینک است.

HTML5 خاصیت های جدیدی معرفی کرده و برخی از خاصیت هایی که در HTML 4.01  کاربرد داشته را دیگر پشتیبانی نمی کند.

 خاصیت ها:

تگ HTML می تواند شامل یک یا چند خاصیت باشد که چگونگی ارائه در مرورگر را تعیین میکنند. خاصیت ها دارای یک نام و یک مقدار هستند که با علامت (=) از هم جدا شده اند. مقدار خاصیت با علامت نقل قول احاطه میشود .

۳ نوع خاصیت وجود دارد که شما می توانید به تگ های HTML خود اضافه کنید:

  • خاصیت ویژه عنصر
  • خاصیت عمومی
  • خاصیت رویداد

 خاصیت ویژه عنصر :

خاصیت ها
مقدار
توضیحات
charsetchar_encodingدر HTML5 پشتیبانی نمی شود.
مجموعه ای از کاراکترهای یک سند لینک شده را مشخص میکند
coordscoordinatesدر HTML5 پشتیبانی نمی شود.
مختصات یک لینک را تعیین میکند
download Newfilenameوقتی که یک کاربر روی لینک کلیک میکند ، مشخص می کند که هدف دانلود خواهد شد.
hrefURLآدرس اینترنتی صفحه لینک شده را مشخص میکند
hreflanglanguage_codeزبان اسناد لینک شده را مشخص میکند
media  Newmedia_queryمشخص میکند که اسناد لینک شده برای چه رسانه ها یا دستگاه هایی بهینه سازی شده اند
namesection_nameدر HTML5 پشتیبانی نمی شود. خاصیت id جایگزین آن شده است.ناحیه ای از صفحه که لینک باید به آن وارد شود را نشان میدهد .
relalternate
author
bookmark
help
license
next
nofollow
noreferrer
prefetch
prev
search
tag
رابطه بین اسناد جاری و لینک شده را مشخص میکند
revtextدر HTML5 پشتیبانی نمی شود.
رابطه بین اسناد جاری و لینک شده را مشخص میکند.
shapedefault
rect
circle
poly
در HTML5 پشتیبانی نمی شود.
شکل یک لینک را مشخص میکند

target

_blank
_parent
_self
_top
framename
جایی که اسناد لینک شده باید باز شوند را مشخص میکند
type   NewMIME_typeنوع MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) اسناد لینک شده را مشخص میکند

نکته۱: در صورتی که خاصیت href وجود نداشته باشد، از خاصیت های download، hreflang، media، rel، target، و type نمی توان استفاده کرد.

نکته۲:  یک صفحه لینک شده به طور معمول در پنجره فعلی مرورگر نمایش داده می شود، مگر اینکه شما هدف را به گونه ی دیگری تعیین کنید.

نکته۳:  برای استایل یک لینک از CSS استفاده کنید.

 خاصیت عمومی:

تگ <a> از خاصیت های عمومی HTML پشتیبانی میکند.

accesskey

hiddenitemtype

class

id

lang

contenteditable

inertspellcheck

contextmenu

itemid

style

dir

itemprop

tabindex

draggable

itemref

title

dropzoneitemscope

translate

خاصیت رویداد :         

تگ <a> از خاصیت رویداد در HTML نیز پشتیبانی میکند.

onabort

onendedonmousewheel
oncancelonerror

onpause

onblur

onfocus

onplay

oncanplay

onformchangeonplaying
oncanplaythroughonforminput

onprogress

onchange

oninputonratechange
onclickoninvalid

onreadystatechange

oncontextmenu

onkeydownonscroll
ondblclickonkeypress

onseeked

ondrag

onkeyuponseeking
ondragendonload

onselect

ondragenter

onloadeddataonshow
ondragexitonloadedmetadata

onstalled

ondragleave

onloadstartonsubmit
ondragoveronmousedown

onsuspend

ondragstart

onmousemoveontimeupdate
ondroponmouseout

onvolumechange

ondurationchange

onmouseoveronwaiting
onemptiedonmouseup

 

 

پشتیبانی مرورگر ها:

تگ <a> در همه مرورگرهای اصلی پشتیبانی می شود.

پاسخ به کلیه سوالات شما در زمینه وب هاستینگ و مدیریت سرور در انجمن کامپایلر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *