تگ area و کاربرد آن در HTML

تگ area و کاربرد آن در HTML

تگ <area> منطقه ای در داخل یک نقشه تصویری (یک تصویر با مناطق قابل کلیک) تعریف می کند. به مثال زیر دقت کنید:

 

تگ area و کاربرد آن در HTML

عنصر <area> همیشه در داخل یک تگ <map> قرار میگیرد.

تگ area و کاربرد آن در HTML

تگ area و کاربرد آن در HTML

توجه: خاصیت usemap در تگ img با خاصیت name در تگ <map> به هم مرتبط هستند و ارتباط بین تصویر و نقشه را ایجاد می کنند.

تفاوت بین HTML 4.01 و HTML5

HTML5 چند خاصیت جدید معرفی کرده و برخی از خاصیت های HTML 4.01 را دیگر پشتیبانی نمی کند.

تفاوت بین HTML و XHTML

در HTML تگ <area>، تگ پایان ندارد در حالیکه در XHTML باید بسته شود.

خاصیت ها

تگ HTML می تواند شامل یک یا چند خاصیت باشد که چگونگی ارائه در مرورگر را تعیین میکنند. خاصیت ها دارای یک نام و یک مقدار هستند که با علامت (=) از هم جدا شده اند. مقدار خاصیت با علامت نقل قول احاطه میشود .

۳ نوع خاصیت وجود دارد که شما می توانید به تگ های HTML خود اضافه کنید:

  • خاصیت ویژه عنصر
  • خاصیت عمومی
  • خاصیت رویداد

خاصیت ویژه عنصر 

خاصیت ها
مقدار
توضیحات
alttextیک متن جایگزین برای منطقه تعیین میکند. اگر خاصیت href  وجود داشته باشد این خاصیت مورد نیاز خواهد بود .
coordscoordinatesمختصات منطقه را تعیین میکند
download Newfilenameوقتی که یک کاربر روی لینک کلیک میکند ، مشخص می کند که هدف دانلود خواهد شد.
hrefURLلینک مورد نظر را برای منطقه تعیین میکند
hreflang  Newlanguage_codeزبان URL مورد نظر را مشخص میکند
media  Newmedia queryمشخص میکند که URL مورد نظر برای چه رسانه یا دستگاه هایی بهینه سازی شده اند
nohrefvalueدر HTML5 پشتیبانی نمی شود.مشخص میکند که یک منطقه هیچ لینک مرتبطی ندارد
rel   Newalternate
author
bookmark
help
license
next
nofollow
noreferrer
prefetch
prev
search
tag
رابطه بین اسناد جاری و لینک شده را مشخص میکند.فقط و فقط زمانی استفاده میشود که خاصیت href موجود باشد.
shapedefault
rect
circle
poly
شکل یک لینک را مشخص میکند
target_blank
_parent
_self
_top
framename
جایی که اسناد لینک شده باید باز شوند را مشخص میکند
type  NewMIME_typeنوع MIME در URL  مورد نظر را مشخص میکند

خاصیت عمومی

تگ <area> از خاصیت های عمومی HTML پشتیبانی میکند.

accesskeyhiddenitemtype
classidlang
contenteditableinertspellcheck
contextmenuitemidstyle
diritemproptabindex
draggableitemreftitle
dropzoneitemscopetranslate

خاصیت رویداد

تگ <area> همچنین از خاصیت های رویداد در HTML نیز پشتیبانی میکند.

onabortonendedonmousewheel
oncancelonerroronpause
onbluronfocusonplay
oncanplayonformchangeonplaying
oncanplaythroughonforminputonprogress
onchangeoninputonratechange
onclickoninvalidonreadystatechange
oncontextmenuonkeydownonscroll
ondblclickonkeypressonseeked
ondragonkeyuponseeking
ondragendonloadonselect
ondragenteronloadeddataonshow
ondragexitonloadedmetadataonstalled
ondragleaveonloadstartonsubmit
ondragoveronmousedownonsuspend
ondragstartonmousemoveontimeupdate
ondroponmouseoutonvolumechange
ondurationchangeonmouseoveronwaiting
onemptiedonmouseup

پشتیبانی مرورگر ها

تگ <area> در همه مرورگرهای اصلی نظیر اینترنت اکسپلورر، فایرفاکس ، اپرا ، گوگل کروم و سافاری پشتیبانی می شود

پاسخ به کلیه سوالات شما در زمینه وب هاستینگ و مدیریت سرور در انجمن کامپایلر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *