عنصر colgroup و کاربرد آن در html

عنصر colgroup و کاربرد آن در html

برچسب colgroup یک گروه شامل یک یا چند ستون  برای قالب بندی در یک جدول مشخص می کند. استفاده از این برچسب برای جلوگیری از تکرار ویژگی در سلول های هر ستون مفید است.

برچسب colgroup باید در داخل عنصر table ، بعد از هر عنصر <caption> و قبل از هر یک از عناصر thead ، tbody ، tfoot و tr قرار بگیرد.

نکته: برای تعریف خواص مختلف را به یک ستون در یک colgroup، از تگ col در داخل تگ colgroup استفاده میشود.

به مثال زیر توجه کنید:

متن فوق را در یک ادیتور مانند notepad کپی کرده و آن را با پسوند html ذخیره کنید . با کلیک بر روی فایل ایجاد شده ، میتوانید نتیجه کدهای نوشته شده در فایل را در مروگر مشاهده کنید:

عنصر colgroup و کاربرد آن در html

عنصر colgroup و کاربرد آن در html

 تفاوت بین HTML 4.01 و HTML5

بسیاری از خاصیت هایی که در HTML 4.01 کاربرد داشت در HTML5 پشتیبانی نمیشود.

عنصر colgroup و کاربرد آن در html

خاصیت ها

تگ HTML می تواند شامل یک یا چند خاصیت باشد که چگونگی ارائه در مرورگر را تعیین میکنند. خاصیت ها دارای یک نام و یک مقدار هستند که با علامت (=) از هم جدا شده اند. مقدار خاصیت با علامت نقل قول احاطه میشود .

۳ نوع خاصیت وجود دارد که شما می توانید به تگ های HTML خود اضافه کنید:

خاصیت ویژه عنصر

خاصیت عمومی

خاصیت رویداد 

خاصیت ویژه عنصر 

خاصیت هامقدارتوضیحات
alignleft
right
center
justify
char
این خاصیت در HTML5 پشتیبانی نمی شود.
charcharacterاین خاصیت در HTML5 پشتیبانی نمی شود.
charoffnumberاین خاصیت در HTML5 پشتیبانی نمی شود.
spannumberتعداد ستونهایی که باید ویژگی های مورد نظر بر آنها اعمال شود را مشخص می کند. مقدار این ویژگی باید یک عدد صحیح غیر منفی و بزرگتر از ۰ باشد که به طور پیش فرض مقدار آن ۱ میباشد . در صورتی که در داخل این تگ عنصر  colوجود داشته باشد شود نباید از این خاصیت برای این تگ استفاده شود.
valigntop
middle
bottom
baseline
این خاصیت در HTML5 پشتیبانی نمی شود.
width%
pixels
relative_length
این خاصیت در HTML5 پشتیبانی نمی شود.

خاصیت های عمومی

تگ colgroup از خاصیت های عمومی HTML پشتیبانی میکند

accesskeyhiddenitemtype
classidlang
contenteditableinertspellcheck
contextmenuitemidstyle
diritemproptabindex
draggableitemreftitle
dropzoneitemscopetranslate

 

خاصیت های رویداد

تگ  colgroup از خاصیت های رویداد در HTML نیز پشتیبانی میکند.

onabortonendedonmousewheel
oncancelonerroronpause
onbluronfocusonplay
oncanplayonformchangeonplaying
oncanplaythroughonforminputonprogress
onchangeoninputonratechange
onclickoninvalidonreadystatechange
oncontextmenuonkeydownonscroll
ondblclickonkeypressonseeked
ondragonkeyuponseeking
ondragendonloadonselect
ondragenteronloadeddataonshow
ondragexitonloadedmetadataonstalled
ondragleaveonloadstartonsubmit
ondragoveronmousedownonsuspend
ondragstartonmousemoveontimeupdate
ondroponmouseoutonvolumechange
ondurationchangeonmouseoveronwaiting
onemptiedonmouseup

پشتیبانی مرورگر ها

برچسب colgroup در همه مرورگرهای اصلی نظیر اینترنت اکسپلورر، فایرفاکس ، اپرا ، گوگل کروم و سافاری پشتیبانی می شود.

پاسخ به کلیه سوالات شما در زمینه وب هاستینگ و مدیریت سرور در انجمن کامپایلر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *